Nghiên cứu Liên Tưởng từ vựng

Chào mừng đến với nghiên cứu về liên tưởng từ vựng này. Trung bình, một người trưởng thành biết khoảng 40.000 từ. Các nhà nghiên cứu tâm lí học và ngôn ngữ học muốn quan tâm tới việc mỗi cá nhân thể hiện các từ đó trong kho từ vựng trong não thế nào.

Bạn có thể giúp chúng tôi thực hiện một phần dự án này chỉ với 5 phút. Đó là một trò chơi đơn giản và thú vị: Bạn chỉ cần đưa ra ba từ mà bạn nghĩ tới đầu tiên trong một danh sách 18 từ gợi ý. Trò chơi này không phân biệt lứa tuổi và quốc tịch, song xin được lưu ý rằng chúng tôi cần tất cả những người tham gia đều nói tiếng Việt thành thạo.

Dr. Hiển Phạm, Institute of Linguistics, Vietnam
Dr. Simon De Deyne, University of Melbourne, Australia