Click here nếu bạn muốn xem một số thống kê của dự án

Các câu hỏi và Gợi ý

Hiển Phạm
Institute of Linguistics
Vietnam
P: 09 73 16 99 76
[email protected]
Simon De Deyne
Computational Cognitive Science Lab
University of Melbourne, Australia
P:+61 3 8344 4000
[email protected]

Các cộng tác viên của Dự án

Dự án đa ngữ này không thể thành hiện thực được nếu không có các sự hợp tác tích cực của các nhà nghiên cứu trên thế giới.
German: Dirk Wulff, Rui Mata,Harald Baayen and Kaidi Loo (University of Tuebingen); Rio Platense: Álvaro Cabana, Camila Zugarramurdi, Juan Valle Lisboa (Universidad de la República, Uruguay); Cantonese: Eric Chen, Venessa Poon and Christy Hui (University of Hong Kong); Italian: Vittorio Iacullo (University of Rome); Russian: Yury Shevchenko (University of Mannheim); English: Marc Brysbaert, Emmanuel Keuleers, Pawel Mandera (University of Ghent); Spanish: Blair Armstrong and Manuel Carreiras (Basque Center on Cognition, Brain and Language); Vietnamese: Hien Pham, Institute for Linguistics, Vietnam.

Kinh phí và Pháp lí

Dự án này được tài trợ bởi Flemish Research Council và qua University of Leuven Research Council, Belgium. Công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.