Dự án từ vựng tâm lí

Dự án thế giới thu nhỏ của các từ là một nghiên cứu khoa học quy mô lớn có mục đích xây dựng một từ điển tâm lí hay kho từ vựng tâm lí của các ngôn ngữ chính trên thế giới và làm cho thông tin này được phổ biến rộng rãi.

Đối lập với một bộ từ điển đồng nghĩa hay từ điển thường, kho từ vựng này cung cấp hiểu biết sâu về các từ và các bộ phận nghĩa của chúng là trung tâm trong trí não con người. Bằng cách này nó cho phép các nhà tâm lí học, ngôn ngữ học, khoa học thần kinh và những nhà nghiên cứu khác kiểm chứng các lí thuyết mới về việc chúng ta biểu diễn và xử lí ngôn ngữ thế nào. Tri thức này có thể ứng dụng theo nhiều cách khác nhau, từ học sự khác nhau trong các nên văn hoá, đến học (hoặc quên) các từ mới trong ngôn ngữ thứ nhất hoặc thứ hai.

Tham gia ngôn ngữ của bạn

Xin hãy giúp chúng tôi xây dựng bộ từ điển tâm lí cho ngôn ngữ của bạn. Chỉ mất có 5 phút thôi. Bạn chỉ việc chọn ngôn ngữ mẹ đẻ của mình bên dưới đây và bắt đầu ngay.

Khám phá kho từ vựng

Nếu bạn muốn biết các kết quả này đóng góp thế nào, bạn có thể bắt đầu khám phá bộ từ vựng này trên trang web này hay nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về khía cạnh khoa học phía sau dự án này hãy xem trang nghiên cứu (liên kết đến trang web cũ).